รายละเอีนดสินค้า

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มมิเตอร์ริ่ง รุ่น AH

      ปั๊มมิเตอร์ริ่ง (Metering Pump) เป็นปั๊มเติมสารเคมีที่กำลังได้รับความนิยมในภาคอุตสาหกรรม ด้วยรูปทรงและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นที่นิยมในหลายโรงงาน ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ปั๊มเคมีอุตสาหกรรมยานยนต์ ปั๊มเคมีอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ ปั๊มเคมีอุตสาหกรรมชุบ เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง