ปั๊มสูบเคมีแบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก - MTA-040

หมวดหมู่ : TEXEL

Discharge : 300/Lmin
Total Head : 35~80m
NPSH Re : 3.2~3.6 m
Motor Outpu : 1.5~18.5 kw

รายละเอีนดสินค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง