ปั๊มสูบเคมีแบบล่อน้ำด้วยตัวเอง

คุณสมบัติ
1. การระบายความร้อนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสาหรับซีลเพลา และซีลยางเทฟลอนมีคุณสมบัติระบายความร้อนโดยไม่ต้องใช้ท่อระบายความร้อนแบบหมุนเวียน
2. ภายในมีเช็ควาวล์ป้องกันของเหลวไหลย้อนกลับออกจากตัวปั๊ม
3. ตัวปั๊มมีวัสดุให้เลือกตามความเหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้สูบ เช่น FRPP PVDF(Teflon.)

    

Name : Self Priming Chemical Pump
Model : CT Series
Flow Rate : 12 ~ 54 m3/hr.
Head : 10 ~ 25 m.
Impeller : Open Impeller / Close Impeller
Power : 0.75 ~ 7.5 kw
Materail : FRPP PVDF(Teflon.)