สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 ส.ค. 2023   52  
2 ส.ค. 2023   51  
3 ส.ค. 2023   61  
4 ส.ค. 2023   49  
5 ส.ค. 2023   36  
6 ส.ค. 2023   46  
7 ส.ค. 2023   105  
8 ส.ค. 2023   97  
9 ส.ค. 2023   68  
10 ส.ค. 2023   53  
11 ส.ค. 2023   42  
12 ส.ค. 2023   48  
13 ส.ค. 2023   58  
14 ส.ค. 2023   43  
15 ส.ค. 2023   64  
16 ส.ค. 2023   77  
17 ส.ค. 2023   59  
18 ส.ค. 2023   46  
19 ส.ค. 2023   75  
20 ส.ค. 2023   59  
21 ส.ค. 2023   60  
22 ส.ค. 2023   113  
23 ส.ค. 2023   62  
24 ส.ค. 2023   50  
25 ส.ค. 2023   58  
26 ส.ค. 2023   69  
27 ส.ค. 2023   63  
28 ส.ค. 2023   51  
29 ส.ค. 2023   44  
30 ส.ค. 2023   38  
31 ส.ค. 2023   65