สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 พ.ย. 2023   69  
2 พ.ย. 2023   87  
3 พ.ย. 2023   103  
4 พ.ย. 2023   51  
5 พ.ย. 2023   53  
6 พ.ย. 2023   87  
7 พ.ย. 2023   70  
8 พ.ย. 2023   73  
9 พ.ย. 2023   88  
10 พ.ย. 2023   51  
11 พ.ย. 2023   41  
12 พ.ย. 2023   51  
13 พ.ย. 2023   61  
14 พ.ย. 2023   63  
15 พ.ย. 2023   92  
16 พ.ย. 2023   64  
17 พ.ย. 2023   79  
18 พ.ย. 2023   53  
19 พ.ย. 2023   66  
20 พ.ย. 2023   70  
21 พ.ย. 2023   60  
22 พ.ย. 2023   59  
23 พ.ย. 2023   48  
24 พ.ย. 2023   49  
25 พ.ย. 2023   48  
26 พ.ย. 2023   48  
27 พ.ย. 2023   57  
28 พ.ย. 2023   46  
29 พ.ย. 2023   60  
30 พ.ย. 2023   56